Wie ben je eigenlijk?

Een heleboel mensen tegelijk

De meeste mensen denken dat als zij over zich ‘zelf’ praten dat dat een soort vaststaand persoon is. Dit is verre van de waarheid. We worden allemaal geboren als een onschuldig maar heel kwetsbaar kind. Al snel leren we hoe we aandacht kunnen krijgen van onze ouders en andere mensen om ons heen. We worden ‘geprogrammeerd’ door onze omgeving hoe we deze aandacht het beste kunnen krijgen.

Deze programmering leidt er toe dat we ons verschillend gedragen in verschillende situaties. We dragen dus allerlei maskers. Je bewust worden van deze maskers en welke maskers je helpen en welke maskers je tegenhouden is een heel belangrijk onderdeel van een coaching traject. Voorbeelden van deze maskers of identiteiten de we kunnen onderscheiden in onszelf zijn:

– de pleaser die graag aardig gevonden wil worden

– de innerlijke criticus die commentaar heeft op alles wat we doen

– de plezierzoeker die lui is en alleen maar lol wil zonder verantwoordelijkheden

– de drammer die altijd zijn zin moet hebben

– het slachtoffer die de schuld altijd buiten zichzelf zoekt

Gelukkig heeft iedereen ook een Boeddha identiteit in zichzelf die voor innerlijke rust en harmonie zorgt. Die innerlijke Boeddha wordt helaas wel vaak overschreeuwd door de rest van je identiteiten.

En zo hebben we vele stemmetjes in ons hoofd die vechten om voorrang bij het bepalen van ons gedrag. Het kunnen herkennen (bewust zijn) van deze verschillende identiteiten in jezelf en vervolgens deze identiteiten kunnen accepteren en managen (ook de minder leuke!) is de sleutel tot een gelukkig en succesvol leven.

In mijn boek ‘De regels van het spelletje’ sta ik uitgebreid stil bij deze verschillende identiteiten.

Een bekende NLP Coaching techniek om deze identiteiten te ontdekken in jezelf samen met een coach is het gebruik maken van de ‘Voice Dialogue’ techniek.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe identiteiten een bepalend onderdeel zijn van het leven van iedereen.

Klik hier en bekijk video over uitleg identiteiten