Verander je gedachten en verander je leven

De kwaliteit van je gedachten bepaalt de kwaliteit van je leven

We kennen als mensen grofweg twee soorten angsten:

1) fysieke angsten als reactie op fysiek gevaar, en;

2) irrationele angsten (gedachten aan niet bestaand gevaar).

Angst is een reactie op gevaar. Gevaar is de anticipatie van pijn. Je hersenen maken echter geen onderscheid tussen fysiek gevaar en verzonnen gevaar.

Als er een man met een groot mes voor je staat, voel je fysieke angst en zal je of het mes uit zijn handen slaan of je rent weg. Dit is een voorbeeld van de eerste angst.

“Het belangrijkste gevaar dat de Westerse mens kent, is de gedachte”

== Martine Delfos, auteur en wetenschapper

De tweede vorm van angst gaat meestal over de angst voor afwijzing of de angst voor de herhaling van een traumatische gebeurtenis.

Je bent ooit een keer uitgelachen tijdens een spreekbeurt op de lagere school toen je 6 jaar oud was en iedere keer als je iets moet zeggen voor een groep breekt het angstzweet je uit en begin je te trillen terwijl je nu 41 bent en het onderwerp van buiten kent.

Coaching is feiten van fictie leren scheiden

Het is dus zaak om gedachten die jou laten denken dat er gevaar op de loer ligt op de juiste waarde te schatten. Met andere woorden: door feiten van (je eigen) fictie te scheiden.

Dat is het werk van een coach. Op een empathische manier iemand helpen op  een duurzame manier onderscheid te kunnen maken tussen feiten en fictie.

Martine Delfos definieert in haar boek ‘Verschil mag er zijn’ een negental denkfouten:

1) Zwart-wit denken: je eigenschappen indelen in absolute alles-of-niets eigenschappen: Ik doe ook nooit iets goed.

2) Etiketten plakken: jezelf gelijkstellen aan je fouten of je eigenschappen: Ik ben gewoon een misselijk mens dat ik zoiets doe.

3) Overdrijven: één negatieve gebeurtenis zien als een zich herhalend patroon van mislukkingen: Dat doe ik nu altijd!

4) Mentaal filteren: de neiging hebben om neutrale of positieve ervaringen om te zetten in negatieve gedachten en hiermee constant bezig te zijn: Ze leek wel aardig maar ze heeft natuurlijk alleen maar medelijden met me.

5) Gedachtelezen: negatieve gedachten over jezelf op anderen projecteren: Hij denkt natuurlijk dat ik kinderachtig ben.

6) Toekomst voorspellen: als een ‘waarzegger’ voorspellen dat iets slecht zal aflopen: Ik zal wel ontzettend gaan stotteren als ik iets moet zeggen voor de groep.

7) Emotioneel redeneren: Je gedachten baseren op hoe je je voelt: Ik voel me nu minderwaardig dus BEN ik dat ook.

8) ‘Als…’ en ‘Zou moeten…’ denken: Jezelf of anderen bekritiseren met geboden, verplichtingen, dreigementen of andere strenge eisen. Dit denken wordt gevuld met zinnen en woorden als: ‘Moeten…’, ‘Zou moeten…’, en ‘Als je….’: Ik zou eens wat minder lui moeten zijn. Als je van me zou houden dat zou je de keuken vaker moeten opruimen.

9) Zelfverwijt: Uitsluitend jezelf verwijten maken over een gebeurtenis waar je niet, of niet alleen, verantwoordelijk voor bent: Als ik nou maar geen ruzie had gemaakt was dat ongeluk nooit gebeurd.

Deze negen gedachten leveren een negatieve bijdrage aan je geluk en het is dus zaak deze zoveel mogelijk te leren vermijden.

Je bent wat je denkt dat je bent

Een begin van een coaching traject bestaat dan ook uit het observeren van je gedachten oftewel je denkfouten. Je wordt je dan bewust van je gedachten en vervolgens ga je je gedachten onderzoeken.

Resultaten van coaching volgen daarom altijd de volgorde van Inzicht Actie Oogsten ©