Focus op je kracht en manage je zwakke punten

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn; onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw dat ons het meest beangstigt. We vragen onszelf af: wie ben ik om briljant te zijn, knap, talentvol, fantastisch? Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen. Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

== Marianne Williamson