16 drijfveren naar geluk

De kwaliteit van je leven wordt bepaald door kwaliteit van je communicatie

Alles draait in het leven om communicatie. Communicatie met jezelf op de eerste plaats en in de tweede plaats de communicatie met anderen. Ieder mens wil zoveel mogelijk zijn behoeften bevredigen. Om je behoeften goed te bevredigen zal je eerst moeten weten wat je behoeften zijn. Dat doe je door te reflecteren. Met andere woorden “met jezelf” te communiceren. Dit proces wordt erg vergemakkelijkt door dit te doen met een goede vriend of een goede coach.

Vervolgens zul je anderen nodig hebben om je behoeften te kunnen bevredigen. Eén mens is nu eenmaal geen mens.

Professor psychologie en schrijver Steven Reiss definieert 16 verschillende behoeften van een mens. Er zijn natuurlijk vele verschillende indelingen te maken van de behoeften van een mens. In mijn boek De regels van het spelletje gebruik ik mijn eigen indeling van menselijke behoeften.

Die van Reiss is ook een interessante. En iedere indeling kan een ander licht werpen op welke behoeften jij nog niet bevredigt.

1) Macht – de noodzaak om je wil aan anderen op te leggen

2) Onafhankelijkheid – de behoefte aan individualiteit en vrijheid

3) Nieuwsgierigheid – de behoefte om na te denken

4) Acceptatie – de noodzaak van goedkeuring door de groep

5) Orde – de behoefte aan georganiseerde, stabiele, voorspelbare omgevingen

6) Voorraad – de noodzaak van het verzamelen van eten en spullen

7) Eer – de noodzaak om trouw te zijn aan de traditionele waarden van de eigen groep

8) Idealisme – de noodzaak van sociale rechtvaardigheid

9) Sociaal contact – de behoefte aan contact met vrienden en gelijkgestemden

10) Familie – de noodzaak om kinderen op te voeden

11) Status – de noodzaak van sociale status, belangrijk te zijn

12) Wraak – de noodzaak om iemand terug te pakken

13) Seks & Romantiek – de behoefte aan seks en affectiviteit

14) Eten – de noodzaak van voedsel

15) Fysieke activiteit – de noodzaak van beweging

16) Rust – de noodzaak om je veilig te voelen

Succesvol leven en ondernemen bestaat eruit om al deze behoeften te herkennen, te communiceren, en zoveel mogelijk te bevredigen op een zo economisch mogelijke manier.

Oftewel: Inzicht Actie Oogsten ©

Omarm je innerlijke criticus

Voel je angsten en onderneem alsnog actie

Weerstand van je innerlijke criticus tegen verandering of actie die moet leiden tot het bereiken van je doelen weerhoudt je ervan om het maximale uit je leven te halen. We hebben allemaal een innerlijke criticus in ons hoofd. Hij is het drijfhout in de rivier die, indien er heel veel drijfhout aanwezig is, de natuurlijke loop van de rivier kan omleiden, of zelfs volledig kan blokkeren.

Die rivier is jouw leven.

De meeste weerstand tegen verandering komt van binnen, het zijn de twijfels, de hang-ups en de angsten die je hebt om echt creatief te zijn en te veranderen. Het is het storende gekwetter van je innerlijke criticus. Wat je meestal probeert te doen om die weerstand te overwinnen, is het gevecht aangaan wat alleen maar leidt tot constant gepieker en getob in je hoofd en nog meer blokkades.

Stop met vechten met je angsten en je innerlijke criticus

Wij demoniseren onze innerlijke criticus, maken hem tot een angstaanjagend monster dat ieder moment op kan duiken en ons vertrouwen en onze creativiteit kan vernietigen. Het resultaat van deze innerlijke gevechten is een verslagen gevoel: waarom kan ik niet veranderen en mijn creativiteit volledig ontplooien? Verandering en creativiteit zouden toch zaken moeten zijn waar je van geniet en die je leven ten goede zouden moeten komen?

Het is duidelijk dat deze aanpak van vechten niet werkt. Je innerlijke criticus heeft een krachtige greep op je en lijkt het gevecht altijd te winnen. Dus misschien is het tijd voor een andere aanpak van die innerlijke weerstand.

Wat als, in plaats van je innerlijke criticus te bestrijden, je hem zou omhelzen? Met hem zou communiceren op gelijk niveau. Dit is één van de betere NLP technieken.

Ga in gesprek met je innerlijke criticus

Dit kun je ook visualiseren en dat is een leuke manier om een aantal van je angsten te ontwapenen, en hoe meer je dat omhelzen probeert, hoe meer effect het zal hebben. Uiteindelijk is de innerlijke criticus – hoe lelijk en angstaanjagend hij er aan de buitenkant ook uitziet – er eigenlijk alleen maar voor jou en heeft hij de beste bedoelingen met je.

Ieder keer als jij weerstand tegen veranderen voelt, is het zijn manier om te proberen jou te beschermen, om je te behoeden voor mogelijke gevoelens van mislukking en teleurstelling.

Geen risico geen rendement

Als je namelijk niet probeert om iets nieuws te creëren, als je niet probeert om je creativiteit te verkennen, als je niet probeert om te veranderen en een beter leven te leiden, dan kun je niet ook niet worden gekwetst of teleurgesteld. Geen risico geen rendement geldt niet alleen op de beurs maar ook in het leven. Het risico in het leven is afwijzing.

Als je deze nieuwe benadering van omhelzen en communiceren toepast op je weerstand tegen verandering – stoppen met vechten, beginnen met communiceren en je innerlijke criticus bedanken voor zijn waarschuwing met de boodschap dat je het toch gaat doen – dan zul je je innerlijke criticus in een heel ander licht zien.

Dus bedank je innerlijke criticus voor zijn inzicht en doe het alsnog!

Oftewel: Inzicht Actie Oogsten ©

Verander je gedachten en verander je leven

De kwaliteit van je gedachten bepaalt de kwaliteit van je leven

We kennen als mensen grofweg twee soorten angsten:

1) fysieke angsten als reactie op fysiek gevaar, en;

2) irrationele angsten (gedachten aan niet bestaand gevaar).

Angst is een reactie op gevaar. Gevaar is de anticipatie van pijn. Je hersenen maken echter geen onderscheid tussen fysiek gevaar en verzonnen gevaar.

Als er een man met een groot mes voor je staat, voel je fysieke angst en zal je of het mes uit zijn handen slaan of je rent weg. Dit is een voorbeeld van de eerste angst.

“Het belangrijkste gevaar dat de Westerse mens kent, is de gedachte”

== Martine Delfos, auteur en wetenschapper

De tweede vorm van angst gaat meestal over de angst voor afwijzing of de angst voor de herhaling van een traumatische gebeurtenis.

Je bent ooit een keer uitgelachen tijdens een spreekbeurt op de lagere school toen je 6 jaar oud was en iedere keer als je iets moet zeggen voor een groep breekt het angstzweet je uit en begin je te trillen terwijl je nu 41 bent en het onderwerp van buiten kent.

Coaching is feiten van fictie leren scheiden

Het is dus zaak om gedachten die jou laten denken dat er gevaar op de loer ligt op de juiste waarde te schatten. Met andere woorden: door feiten van (je eigen) fictie te scheiden.

Dat is het werk van een coach. Op een empathische manier iemand helpen op  een duurzame manier onderscheid te kunnen maken tussen feiten en fictie.

Martine Delfos definieert in haar boek ‘Verschil mag er zijn’ een negental denkfouten:

1) Zwart-wit denken: je eigenschappen indelen in absolute alles-of-niets eigenschappen: Ik doe ook nooit iets goed.

2) Etiketten plakken: jezelf gelijkstellen aan je fouten of je eigenschappen: Ik ben gewoon een misselijk mens dat ik zoiets doe.

3) Overdrijven: één negatieve gebeurtenis zien als een zich herhalend patroon van mislukkingen: Dat doe ik nu altijd!

4) Mentaal filteren: de neiging hebben om neutrale of positieve ervaringen om te zetten in negatieve gedachten en hiermee constant bezig te zijn: Ze leek wel aardig maar ze heeft natuurlijk alleen maar medelijden met me.

5) Gedachtelezen: negatieve gedachten over jezelf op anderen projecteren: Hij denkt natuurlijk dat ik kinderachtig ben.

6) Toekomst voorspellen: als een ‘waarzegger’ voorspellen dat iets slecht zal aflopen: Ik zal wel ontzettend gaan stotteren als ik iets moet zeggen voor de groep.

7) Emotioneel redeneren: Je gedachten baseren op hoe je je voelt: Ik voel me nu minderwaardig dus BEN ik dat ook.

8) ‘Als…’ en ‘Zou moeten…’ denken: Jezelf of anderen bekritiseren met geboden, verplichtingen, dreigementen of andere strenge eisen. Dit denken wordt gevuld met zinnen en woorden als: ‘Moeten…’, ‘Zou moeten…’, en ‘Als je….’: Ik zou eens wat minder lui moeten zijn. Als je van me zou houden dat zou je de keuken vaker moeten opruimen.

9) Zelfverwijt: Uitsluitend jezelf verwijten maken over een gebeurtenis waar je niet, of niet alleen, verantwoordelijk voor bent: Als ik nou maar geen ruzie had gemaakt was dat ongeluk nooit gebeurd.

Deze negen gedachten leveren een negatieve bijdrage aan je geluk en het is dus zaak deze zoveel mogelijk te leren vermijden.

Je bent wat je denkt dat je bent

Een begin van een coaching traject bestaat dan ook uit het observeren van je gedachten oftewel je denkfouten. Je wordt je dan bewust van je gedachten en vervolgens ga je je gedachten onderzoeken.

Resultaten van coaching volgen daarom altijd de volgorde van Inzicht Actie Oogsten ©

Een nieuw jaar, een nieuw leven

Leg de lat hoger, verander je identiteit en verander je leven

We weten allemaal dat goede voornemens uitspreken makkelijk is. Deze goede voornemens bereiken is een ander verhaal.

In mijn boek De regels van het spelletje – Persoonlijke ontwikkeling voor mensen met lef schrijf ik veel over identiteiten. De mens heeft een grote behoefte aan consistentie met betrekking tot zijn identiteiten. Het probleem daarmee is dat als een goed voornemen niet in lijn ligt met je eigen identiteit dat je dat voornemen nooit gaat bereiken.

Als je de lat hoger wilt leggen zul je ook je identiteit moeten veranderen. Je kunt niet zeggen: “Ik ga afvallen!” terwijl je een zelfbeeld blijft hanteren dat lijkt op “Ik ben een gezellige dikkerd. Zo ben ik nu eenmaal.”

NLP Coach Anthony Robbins heeft een goed 4 stappenplan om je nieuwjaarsdoelen te bereiken:

1) Kies een deel van je leven waar je echt ontevreden over bent. Je lichaam, je financiële situatie, je professionele situatie of je relatie bijvoorbeeld. Beschrijf deze situatie. Niet in je hoofd maar daadwerkelijk op papier. Zonder het beter te maken dan het is. Als je van A naar B wilt zul je eerst moeten weten waar A is.

2) Beschrijf de gewoonten en de overtuigingen (identiteiten) die geleid hebben tot de huidige ongewenste situatie. Dit is een heel belangrijk onderdeel.

3) Schrijf specifiek op welke doelen je wilt bereiken. Opschrijven is wederom het toverwoord.

4) Beschrijf welke specifieke rituelen en gewoonten ervoor gaan zorgen dat je de onder punt 3) beschreven doelen gaat bereiken.

En dan actie natuurlijk.

Alle verandering vindt plaats volgens de formule: Inzicht Actie Oogsten ©

Life rewards action!

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat je je doelen bereikt: zorg voor een stok achter de deur. Iemand die je continu herinnert aan je doelen en je concreet helpt je doelen te bereiken.

Veel plezier en succes,

Eelco Smit

Life & Business Coach

Lid Nederlandse Orde van BeroepsCoaches

Prettige feestdagen!