My stroke of insight

Neurowetenschapper Jill Bolte Taylor kreeg een hersenberoerte terwijl ze bij volle bewustzijn was.