4 bewezen tips om altijd mazzel te hebben

Als je niet schiet, kan je niet scoren.

Johan Cruyff

Mazzel dwing je af

In het Engels is het “luck”, in het Nederlands praten we over “mazzel”. Mazzel hebben is wat anders dan gelukkig zijn. Dat voel je wel aan. Ze hebben wel veel met elkaar te maken. Moet je mazzel hebben om je perfecte partner te ontmoeten, om je professionele ambities te realiseren, om een leuke baan te vinden, of om een gelukkig en zinvol leven te leiden? Moet je mazzel hebben om gelukkig te zijn? Als je gelukkig bent, heb je dan vaak mazzel?

Sommige mensen zijn altijd op het juiste moment op de juiste plek. Mazzelaars, of is er iets anders aan de hand?

Mazzel wetenschappelijk verklaard

Richard Wiseman is een psychologie professor die wetenschappelijk onderzoek heeft heeft gedaan dat verklaart waarom sommige mensen zo mazzelend door het leven slingeren. Hij heeft technieken ontwikkeld die ervoor zorgen dat mensen hun mazzel kunnen vergroten. Daarnaast heeft hij ook een boek geschreven over mazzel: “The Luck Factor”.

Zijn wetenschappelijke onderzoeken naar mazzel zijn gebaseerd op tests met honderden uitzonderlijk gelukkige en ongelukkige mensen, om zo een beter inzicht te krijgen in de psychologie van de mazzel.

De 4 mazzel principes

Uit de resultaten van de mazzelonderzoeken blijkt dat mensen niet met mazzel geboren worden. Mensen met mazzel passen, meestal zonder het te beseffen, vier basisprincipes toe om voorspoed en mazzel te creëren in hun leven:

Principe 1: Maximaliseer je kansen

Mensen met mazzel zijn bedreven in het creëren, opmerken en benutten van kansen. Zij doen dit op verschillende manieren: heel veel netwerken, een ontspannen houding tegenover het leven en door altijd open te staan voor nieuwe ervaringen.

Principe 2: Luister naar ingevingen

Mensen met mazzel nemen effectieve beslissingen door te luisteren naar hun intuïtie en hun buikgevoel. Bovendien zorgen zij er pro-actief voor om hun intuïtieve capaciteiten continu te versterken, door het opzettelijk leegmaken van hun geest door bijvoorbeeld mindfulness oefeningen, meditatie en andere ontspanningsoefeningen.

Principe 3: Verwacht mazzel

Mensen met mazzel zijn ervan overtuigd dat zij in de toekomst altijd mazzel zullen hebben. Deze verwachting wordt een “self-fulfilling prophecy” en dat helpt mensen met mazzel door te zetten ook als er een mislukking opdoemt, en zorgt er tevens voor dat zij interacties met anderen op een positieve manier benaderen.

Principe 4: Zet pech om in mazzel

Mensen met mazzel gebruiken verschillende psychologische technieken om om te gaan met tegenvallers in hun leven. Zij stellen zich bijvoorbeeld voor hoe zaken veel erger hadden kunnen zijn, zij staan niet te lang stil bij grote tegenslagen maar ook niet bij grote meevallers, en zij gebruiken negatieve gebeurtenissen als signaal om de macht over hun leven weer in eigen handen te nemen.

Coaching is een “mazzel” privé school

Er is nu zelfs een “mazzel” school in Engeland. Coaching zou je dus als mazzel privé les kunnen beschouwen waar jij de leraar bent.

Ben jij er klaar voor om een mazzelaar te worden?